LESTVICA ZA IZRAČUN PRISPEVKOV V SKLAD

Nova lestvica za izračun prispevkov nadomešča staro lestvico osnov za plačilo prispevkov, ki je bila opredeljena v 1. odstavku 13. člena Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov (Uradni list RS, št. 41/14).
 
Nova lestvica za izračun prispevkov je sledeča:
- osnova od vključno minimalne plače do 1.500 eurov:                                                                                  50 € 
+
20 % zneska, ki presega minimalno plačo
- osnova od vključno 1.500 eurov do 3.500 eurov:                                                                          190 €
+
30 % zneska, ki presega 1.500 eurov
- osnova od vključno 3.500 eurov do 5.500 eurov:                                                                          790 €
+
40 % zneska, ki presega 3.500 eurov
- osnova od vključno 5.500 eurov do 9.000 eurov:                                                                          1.590 €
+
45 % zneska, ki presega 5.500 eurov
- osnova nad vključno 9.000 eurov:                                                                                                 3.165 € 
+
50 % zneska, ki presega 9.000  eurov