Izračunajte si sami


Dodatek na delovno dobo: %
Bonitete:
Otroci:
Otroci s posebnimi potrebami:
Druge davčne olajšave:
Materialni stroški (prevoz, prehrana):
Prispevek v premostitveni sklad:
Splošna davčna olajšava:
Ostale olajšave:
Bruto osnova za izračun prispevkov:

Prispevki od bruto plač delavcev:

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
Prispevek za zaposlovanje:
Prispevek za starševsko varstvo:
Skupaj prispevki:
Akontacija dohodnine:
Osnova:
Neto plača:
Neto plača s prispevkom v sklad:
Materialni stroški:
Izplačilo:

Prispevki na bruto plačo:

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
Prispevek za zaposlovanje:
Prispevek za poškodbe pri delu:
Prispevek za starševsko varstvo:
Skupaj prispevki:
Skupni strošek delodajalca: