Predstavitev vsebine Zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikovKariera poklicnega športnika je v primerjavi s poklicno kariero običajnih ljudi izredno kratka ter predvsem izpostavljena velikemu številu zunanjih dejavnikov. Malo po dopolnjenem tridesetem letu starosti, športniki začnejo intenzivneje razmišljati o novem poglavju življenja ter s tem povezano prekvalifikacijo v sekundarno, »poslovno« kariero. Malo je takšnih, ki imajo po končani športni karieri finančno prihodnost zagotovljeno, za večino namreč velja, da je začetek novega življenskega obdobja vse prej kot lahek.


Navedeni razlogi so Sindikat športnikov Slovenije (SŠS) in Sindikat poklicnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) spodbudili k pripravi zakona, ki bi poklicnim športnikom v Sloveniji, po vzoru tujih ureditev (predvsem Nizozemske, Belgije, Francije ter Španije), zagotovil socialno varnost tudi po koncu športne poti.

Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov predvideva, da bi športniki tako rekoč poskrbeli sami zase, saj imajo v času športne aktivnosti, ko so njihovi dohodki relativno visoki, možnost »varčevanja« z vlaganjem dela svojih prihodkov v tako imenovani »premostitveni sklad«. 

 

Namen in cilj premostitvenega sklada:

  • omogočiti športniku varčevanje dela prihodkov v času aktivne športne poti, po koncu le te pa postopno črpanje prihrankov iz sklada, s čimer bi bil dosežen lažji prehod na novo poklicno pot;
  • zaščititi športnika pred prekomerno porabo njegovih prihodkov v času aktivne športne kariere in izpadom dohodkov po njenem koncu;
  • razpršitev diskriminatorne davčne obremenitve prihodkov športnikov v Sloveniji, ki so v kratki športni karieri večinoma vedno v najvišjem dohodninskem razredu;
  • preprečevanje bega vrhunskih slovenskih športnikov v davčno ugodnejša okolja.


Država športnike pri tem »varčevanju« spodbuja z ustreznimi DAVČNIMI OLAJŠAVAMI. Prispevki, ki so odvedeni v »premostitveni sklad«, so namreč v tistem davčnem obdobju v celoti izvzeti iz dohodninske osnove športnika oziroma NISO OBDAVČENI
 


 

Z ZPZPŠ-1 se odpravlja, dopolnjuje in ureja nejasnosti, kontradiktornosti in nepopolnosti trenutnih določb zakona ter ureditev vseh odprtih vprašanj, ki so bile v besedilu zakona, sprejetega v 2014 in ki onemogočajo pravno predvidljivo izvajanje določil zakona. S sprejemom nobega besedila zakona bo premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov ustrezno umeščeno v pravni red Republike Slovenije, saj se vsebina zgleduje po institutih, ki so določeni v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.