Sindikat športnikov Slovenije (SŠS)


Sindikat športnikov Slovenije je samostojna, neodvisna in za nedoločen čas ustanovljena organizacija, v katero se prostovoljno vključujejo športniki, ki so registrirani pri športnih klubih v Republiki Sloveniji in športniki, ki so državljani Slovenije, registrirani pri športnih klubih izven Republike Slovenije.
ORGANI SINDIKATA

Skupščina sindikata
Skupščino sestavljajo vsi člani sindikata. Skupščino sklicuje predsednik sindikata z vabilom praviloma enkrat na vsake štiri leta. Izjemoma lahko skupščino zahteva tudi polovica vseh članov sindikata.

Upravni odbor

Delo sindikata vodi upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov in predsednik sindikata. Izjemoma lahko pri odločanju člane zamenjajo nadomestni člani upravnega odbora.

Člani UO:
- Beno Lapajne
- Uroš Zorman
- Nik Zupančič
- Gregor Lah
- Andrej Pohar
- Ermin Raković
- Veljko Petranović

Predsednik sindikata
Predsednika sindikata in predstavnike v upravnem odboru izvoli skupščina med člani sindikata za mandatno obdobje štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve. Predstavniki so izvoljeni z večino oddanih glasov prisotnih članov sindikata.

Aktualni predsednik:
- Dejan Stefanović

Strokovni odbor
Strokovni odbor je operativno-tehnični organ upravnega odbora, ki ga sestavljajo trije člani, ki jih imenuje upravni odbor za dobo dveh let.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina sindikata za dobo štirih let.KONTAKTI

Sindikat športnikov Slovenije
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija
Glavna pisarna (uradne ure vsak delavnik od 9.00 do 15.00)

Tel: +386 1 434 12 80 / 434 12 83 / 434 12 50
Faks:
+386 1 434 12 92 / 437 93 79

e-pošta: info@sportnik.si

Davčna št. SŠS - 53379497
Matična št. SŠS – 2035456000Dejan Stefanović (gsm +386 41 747 003)
predsednik


Marko Levovnik (gsm +386 41 362 269)
samostojni svetovalec